Transparència


Durant l’any 2020, L’Horta Teatre ha rebut ajudes públiques de l’Institut Valencià de Cultura per al foment de les arts escèniques per al sector teatre i circense (PDF) en les següents modalitats:

 

Ajudes anuals a la producció professional d’un muntatge escènic

Import: 45.900 €

Finalitat: Donar suport a la tasca creativa i l’increment qualitatiu d’un muntatge escènic, per a possibilitat una oferta diversificada i de qualitat que consisteix en la producció i l’estrena d’aquest.

Ajudes a la gira d’espectacles de teatre i circ

Import: 7.800 €

Finalitat: Donar suport a l’exhibició i distribució de fins a tres muntatges escènics, amb l’objectiu de facilitat la seua divulgació i comercialització fora de la Comunitat Valenciana.

Ajudes anuals a sales d’exhibició

Import: 131.493 €

Finalitat: Fomentar una programació teatral, circense i de dansa, diversificada i de qualitat, amb l’objectiu de consolidar equips humans de gestió i els espais físics que acull la programació.