Bola


CARTELL SOLS PRIMERA INFANCIA VALENCIÀ
Bola1
Bola2
Bola3
Bola6
Bola7
Bola8
Bola9
Bola10
Bola4
Bola12
Bola13

Una proposta per a la primera infància

Gloria i Pau seran Bola i Cub, no és coneixem, no saben res un de l´altre però hauran de conviure al mateix espai. Junts descobriran la diferència i davant d´ells apareixeran infinites possibilitats de joc.

Entre els 0 i els 3 anys aprenem el que és essencial per a la nostra futura autonomia, tenim molta feina a fer, hem de relacionar-se amb els altres, amb l’espai, amb els objectes. BOLA tracta de la geometria de l’espai, de la forma de les coses que ens envolten.

El joc és el nostre punt de partida. Com a inspiració, els jocs de construcció que bé coneix el nostre xicotet públic. Forma, color i llum són les principals ferramentes d’aquesta creació.